mozaMap

Bản đồ số cho bảng tương tác

Bản đồ tương tác của mozaMap tăng cường các tiết mục về giáo dục địa lý và lịch sử. Các yếu tố của các bản đồ khác nhau rất dễ thay đổi và điều chỉnh,giúp việc chuẩn bị cho lớp học đơn giản hơn và nhanh hơn.

Đọc thêm

Tải xuống và dùng thử miễn phí
Phần mềm chứa các bảng nội dung của tất cả các bản đồ có sẵn để mua. Nó cũng chứa một vài bản đồ có sẵn miễn phí của mỗi tập bản đồ.

Các tính năng chính của mozaMap

 • Điều hướng trên bản đồ (thu phóng, kéo)
 • Kích hoạt và vô hiệu hóa các lớp, tạo bản đồ kết hợp
 • Tạo chế độ xem đã lưu
 • Tùy chọn tìm kiếm
 • Công cụ vẽ tích hợp
 • Khả năng trình bày
 • Nội dung được tạo bởi người dùng
 • Ảnh động để minh họa các sự kiện lịch sử
 • Bác bài tập và câu hỏi
 • Tích hợp với mozaBook
 • Khả năng tùy biến
mozaMap có thể chạy trên hệ điều hành Windows Vista, Windows7, Windows8 hoặc Windows 10
Added to your cart.