Đào giếng

Khi một bàn nước gần, một cái giếng cũng có thể bị chìm bằng các phương pháp thủ công.

Đê chắn sóng

Cấu trúc này giúp tăng tốc độ dòng chảy của nước, do đó nó ngăn chặn sự hình thành các rạn san hô dọc theo đường giữa của dòng nước

Lĩnh vực (lĩnh vực karst)

Polje là một đồng bằng rộng lớn được hình thành trong một vùng karstic.

Added to your cart.