Dẫn 'liên kết'

Vì chì là một kim loại rất mềm, khi hai mảnh được ép lại với nhau, các hạt trong chúng rất gần nhau

khuếch tán

Hai chất lỏng (xi-rô mâm xôi và nước) được trộn mà không có tác động bên ngoài.

Thí nghiệm trộn chất lỏng

Hạt anh túc và đậu có thể được sử dụng ví dụ.

Added to your cart.