Sắt từ

Sắt có chức năng như một nam châm dưới tác dụng từ.

phản xạ ánh sáng

Các loại phản xạ phụ thuộc vào bề mặt.

Added to your cart.