Mặt sau ngai vàng của Tutankhamun

Miêu tả Tutankhamun và vợ xức nước hoa bằng cánh tay

Quan tài của Tutankhamun

Pharaoh đang đội một cái mũ vải sọc thay vì vương miện.

Sói Capitoline (thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên)

Cặp song sinh đã được thêm vào tác phẩm điêu khắc sau đó.

Lọ canopic

Chúng được sử dụng để lưu trữ nội tạng của xác chết

Added to your cart.