Bông tuyết

Những bông tuyết có hình dạng khác nhau là những tinh thể băng nhỏ.

Added to your cart.