Sóng di chuyển dọc theo một con suối

Sóng có thể di chuyển dọc theo một con suối theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

Làm nóng ống nghiệm

Đầu đốt cồn làm nóng ống nghiệm, và sau đó ống nghiệm làm nóng nước lạnh

Vết dầu trên nước

Các mẫu giao thoa ánh sáng gây ra màn hình hiển thị màu sáng

Added to your cart.