Vụ nổ bom nguyên tử

Bom nguyên tử giải phóng một lượng năng lượng nghỉ ngơi rất lớn

Nước sôi

Nước sôi ở 100 ° C ở áp suất khí quyển tiêu chuẩn của Trái đất.

Bầu khí quyển của trái đất

Cách xa bề mặt Trái đất, bầu khí quyển trở nên mỏng hơn.

Sắt sunfua

Sắt sunfua không giữ được các tính chất của sắt và lưu huỳnh.

Phản ứng của bột sắt và lưu huỳnh

Bột sắt phản ứng mạnh với lưu huỳnh trong khi được đun nóng.

Added to your cart.