Miệng núi lửa (hay miệng núi lửa)

Một miệng hố va chạm thiên thạch có đường kính khoảng 1.250 m (Arizona, Mỹ).

Added to your cart.