Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Máy điện báo (Samuel F. B. Morse)

Nhà sáng chế người Mỹ đã ra mắt phát minh tạo nên sự cách mạng hóa trong viễn thông của mình tại Đại học New York năm 1837.

Máy phát điện và động cơ điện

Máy phát điện chuyển hóa cơ năng thành điện năng, trong khi động cơ điện chuyển hóa điện năng thành cơ năng.

Loa phóng thanh - Nó hoạt động thế nào?

Trong loa phóng thanh, sóng âm được tạo ra bằng sự cảm ứng điện từ.

Đèn gia dụng

Hoạt họa này miêu tả đặc điểm của các loại đèn gia dụng, từ các bóng đèn truyền thống đến đèn LED.

Chuông điện

Một loại chuông cơ học hoạt động dựa trên nam châm điện.

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra sự cách mạng hóa trong kỹ thuật.

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị được sử dụng để chuyển hóa điện áp của dòng điện.

Máy ảnh kỹ thuật số - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy ảnh kỹ thuật số.

Những phát minh của người Lưỡng Hà (thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên)

Những công cụ đơn giản nhưng mang tính cách mạng này vẫn được sử dụng ngày nay.

Pin kiềm

Dòng điện trong pin kiềm được tạo ra từ các phản ứng điện hóa

Động cơ DC

Động cơ DC chứa một nam châm vĩnh cửu và một cuộn dây bên trong nam châm, với dòng điện chạy bên trong nó.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

Four-stroke Otto engine

This animation demonstrates the type of engine most commonly used in cars.

How does it work? - PET-CT

By positron emission tomography (PET), we can obtain visual information on our internal organs without making any surgical incisions.

Magnetron

One of the most important components of the microwave oven is the magnetron, which produces the microwaves.

How does it work? - Gearbox

In transmission systems, the engine torque is modified by reducing or increasing rotational speed.

Stephenson’s Rocket (1829)

The English engineer George Stephenson’s locomotive was built for a competition of locomotives in 1829.

How does it work? - Water tap

This animation demonstrates the functioning of the 3 basic types of water tap.

Daguerreotype

The first commercially successful technique of photography was invented by the French Louis Daguerre.

Added to your cart.