Khai mỏ trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp

Vào cuối thế kỷ 18, nhu cầu to lớn đối với nguyên liệu thô của nền công nghiệp đang phát triển năng động đã khiến ngành khai thác mỏ bùng nổ.

Động cơ hơi nước của Watt (thế kỷ 18)

Động cơ hơi nước hoàn thiện bởi kỹ sư người Scotland James Watt đã tạo ra sự cách mạng hóa trong kỹ thuật.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Máy điện báo (Samuel F. B. Morse)

Nhà sáng chế người Mỹ đã ra mắt phát minh tạo nên sự cách mạng hóa trong viễn thông của mình tại Đại học New York năm 1837.

Máy phát điện (trung cấp)

Máy phát điện chuyển cơ năng thành dòng điện một chiều.

Bóng đèn Edison

Nhà kỹ sư điện người Mỹ Edison đã phát minh ra bóng đèn sợi đốt vào năm 1879, và nó đã thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Bastille (Paris, thế kỷ 18)

Một nhà tù ở Paris đã trở thành huyền thoại sau cuộc Cách mạng năm 1789.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

Hagia Sophia (Istanbul)

The church of the 'Holy Wisdom', built in the Byzantine Empire, had been one of the largest religious buildings until 1935, when it was converted into a museum.

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

The Alhambra in the 16th century (Spain)

The name of this magnificent palace complex originates in Arabic and means 'the red one'.

Daguerreotype

The first commercially successful technique of photography was invented by the French Louis Daguerre.

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Melk Abbey (Austria)

The 900 years old Benedictine abbey is situated in Melk, on the right bank of the Danube.

Patent-Motorwagen (Karl Benz, 1886)

The Benz Patent-Motorwagen is widely regarded as the first vehicle propelled by an internal combustion engine.

Taj Mahal (Agra, 17th century)

The centre of the Indian mausoleum complex is a white marble tomb built by Shah Jahan for his beloved wife.

Moai (Easter Island, 16th century)

This Pacific island is famous for its unique monolithic human figures.

Added to your cart.