Thuận tay trái

Thuận tay trái

Nếu ai đó di chuyển vụng về, chúng ta thường nói người đó có hai bàn chân trái. Nhưng bên trái của chúng ta phải làm gì với sự vụng về?

02:32

Tự nhiên

Từ khoá

sinh học, nhân loại, hệ thực vật và động vật, động vật, chuyển động, tiểu não, hệ thần kinh, vỏ não, tay, bán cầu não, sự phát triển, thuận tay trái, sử dụng tay, thống trị, nhân khẩu học, di truyền, bộ phận cơ thể, cơ thể người, cánh tay người

On-screen labels

Đúng, Mrs. Right, 10%, 50% - 50%
Added to your cart.