Tại sao nước biển lại mặn?

Tại sao nước biển lại mặn?

Nước bao phủ khoảng 71% bề mặt trái đất. Nhưng tại sao có hai loại nước trên Trái đất, nước ngọt và nước mặn?

02:42

Địa lý

Từ khoá

nước biển, biển, nước mặn, nước muối, Trái đất, sự hình thành của Trái đất, động vật nguyên sinh, khoáng sản, thủy quyển, Thiên nhiên, địa lý tự nhiên, độ mặn, đại dương, đáy biển, nước, sự hòa tan, nước ngọt, uống nước, siêu lục địa

On-screen labels

nước ngọt, nước muối, carbon dioxide hòa tan, nước, axit carbonic, CO2, H2O, H2CO3, 35 GRAM =, 7 MUỖNG CAFE MUỐI, 1L, 68,5%, 2,5%, 71%, ?
Added to your cart.