Hoàng hôn của các thành phố công nghiệp

Hoàng hôn của các thành phố công nghiệp

Có nhiều kế hoạch khác nhau để loại bỏ các trang web brownfield trong các thành phố, nhưng cũng có những ví dụ tiêu cực về quy trình.

02:57

Địa lý

Từ khoá

thành phố công nghiệp, công nghiệp, công nghiệp hóa, Khu công nghiệp, đổi mới đô thị, khu công nghiệp bỏ hoang, nhà máy, cây, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, nền kinh tế, môn địa lý

On-screen labels

Nông nghiệp, Công nghiệp, Thay đổi cơ cấu nền kinh tế, Dịch vụ đang trở nên chiếm ưu thế, Những năm 1980: phục hồi các vị trí cánh đồng nâu
Added to your cart.