phản xạ ánh sáng

phản xạ ánh sáng

Các loại phản xạ phụ thuộc vào bề mặt.

Tự nhiên

23 kB

Added to your cart.