Xe tải được tăng tốc chậm hơn, do đó nó có quán tính lớn hơn

Xe tải được tăng tốc chậm hơn, do đó nó có quán tính lớn hơn

Tự nhiên

37 kB

Added to your cart.