Vết dầu trên nước

Vết dầu trên nước

Các mẫu giao thoa ánh sáng gây ra màn hình hiển thị màu sáng

Vật lý

42 kB

Added to your cart.