Từ trường không thu hút được sắt phát sáng.

Từ trường không thu hút được sắt phát sáng.

Tự nhiên

32 kB

Added to your cart.