Trong sơ đồ lực, lực được biểu thị bằng một mũi tên

Trong sơ đồ lực, lực được biểu thị bằng một mũi tên

Tự nhiên

36 kB

Added to your cart.