Trong quá trình đập, không chỉ hình dạng của vật thể thay đổi mà nhiệt độ của nó cũng tăng lên

Trong quá trình đập, không chỉ hình dạng của vật thể thay đổi mà nhiệt độ của nó cũng tăng lên

Tự nhiên

41 kB

Added to your cart.