Tranh Phật ở Tây Tạng

Tranh Phật ở Tây Tạng

Lhasa, Trung Quốc

Địa lý

528x800 / 451 kB

Từ khoá

Châu Á, tôn giáo, bức vẽ, Trung Quốc

Added to your cart.