Sói Capitoline (thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên)

Sói Capitoline (thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên)

Cặp song sinh đã được thêm vào tác phẩm điêu khắc sau đó.

Lịch sử

51 kB

Added to your cart.