Sẽ dễ hiểu hơn về sự gia tăng của năng lượng hấp dẫn nếu về mặt lý thuyết chúng ta kết nối một vật thể với Trái đất với một lò xo đại diện cho trường hấp dẫn

Sẽ dễ hiểu hơn về sự gia tăng của năng lượng hấp dẫn nếu về mặt lý thuyết chúng ta kết nối một vật thể với Trái đất với một lò xo đại diện cho trường hấp dẫn

Tự nhiên

28 kB

Added to your cart.