Sa mạc đá

Sa mạc đá

Phạm vi nhiệt độ và gió hình thành bề mặt của các sa mạc đá với nhau.

Địa lý

135 kB

Added to your cart.