Quan tài của Tutankhamun

Quan tài của Tutankhamun

Pharaoh đang đội một cái mũ vải sọc thay vì vương miện.

Lịch sử

95 kB

Added to your cart.