Nhiệt độ nước có thể tăng lên trên 100 ° C trong nồi áp suất

Nhiệt độ nước có thể tăng lên trên 100 ° C trong nồi áp suất

Tự nhiên

21 kB

Added to your cart.