Ngưng tụ hơi nước trên kính lạnh

Ngưng tụ hơi nước trên kính lạnh

Tự nhiên

33 kB

Added to your cart.