Mưa sao băng Geminids

Mưa sao băng Geminids

Địa lý

1024x683 / 279 kB

Từ khoá

thiên văn học, astrophoto, NASA, ngôi sao, sao băng

Added to your cart.