Mô cơ tim

Mô cơ tim

400x magnification

Sinh học

1024x683 / 475 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, mô động vật

Added to your cart.