Mặt cắt ngang của lưỡi người

Mặt cắt ngang của lưỡi người

100x magnification

Sinh học

577x800 / 451 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, mô động vật, mô cơ thể người

Added to your cart.