Lực đẩy của biểu mô bị cắt trong đường thở của con người

Lực đẩy của biểu mô bị cắt trong đường thở của con người

Sinh học

775 kB

Added to your cart.