Làm nóng ống nghiệm

Làm nóng ống nghiệm

Đầu đốt cồn làm nóng ống nghiệm, và sau đó ống nghiệm làm nóng nước lạnh

Vật lý

35 kB

Added to your cart.