Kính thiên văn ngân hàng xanh

Kính thiên văn ngân hàng xanh

West Virginia, USA

Địa lý

1024x768 / 406 kB

Từ khoá

USA, Bắc Mỹ, NASA, thiên văn học, kính viễn vọng

Added to your cart.