Kho báu trong lăng mộ của Tutankhamun (một hình ảnh từ thời điểm phát hiện ra nó)

Kho báu trong lăng mộ của Tutankhamun (một hình ảnh từ thời điểm phát hiện ra nó)

Lịch sử

94 kB

Added to your cart.