Hình ảnh bề mặt sao Hỏa được chụp bởi tàu đổ bộ Viking

Hình ảnh bề mặt sao Hỏa được chụp bởi tàu đổ bộ Viking

Địa lý

937x800 / 574 kB

Từ khoá

thiên văn học, astrophoto, NASA, Sao Hỏa, hành tinh, thăm dò không gian

Added to your cart.