Giotto: Than thở của Chúa Kitô (khoảng năm 1300, Phục hưng)

Giotto: Than thở của Chúa Kitô (khoảng năm 1300, Phục hưng)

Nghệ thuật tạo hình

166 kB

Added to your cart.