Dấu vết tác động của thiên thạch

Dấu vết tác động của thiên thạch

Hồ hình khuyên này nằm ở Quebec, Canada.

Địa lý

159 kB

Added to your cart.