Bột sắt (trên cùng), bột lưu huỳnh (dưới cùng) và hỗn hợp của chúng (phải)

Bột sắt (trên cùng), bột lưu huỳnh (dưới cùng) và hỗn hợp của chúng (phải)

Hoá học

57 kB

Added to your cart.