Bầu khí quyển của trái đất

Bầu khí quyển của trái đất

Cách xa bề mặt Trái đất, bầu khí quyển trở nên mỏng hơn.

Hoá học

40 kB

Added to your cart.