Ánh sáng của một bóng đèn sợi đốt nhìn qua một mạng quang

Ánh sáng của một bóng đèn sợi đốt nhìn qua một mạng quang

Vật lý

20 kB

Added to your cart.