Zulu tribal chief

Zulu tribal chief

African tribes have their own distinct cultures.

Lịch sử

Từ khoá

Zulu, Bộ lạc châu Phi, Thời kỳ đồ đá mới, Châu phi, Nam Phi, vũ khí, Ném vũ khí, cái khiên, quần áo, vũ khí đâm

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ngôi làng Châu Phi (Sudan)

Các ngôi làng châu Phi thích nghi tốt với môi trường tự nhiên và phản ánh văn hóa của các bộ lạc địa phương.

Great Mosque of Djenné (1907)

The mosque, built in a distinctive architectural style, is the largest adobe structure in the world.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Trại tị nạn ở Châu Phi (Darfur)

Vì xung đột quân sự ở Sudan, hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà của mình.

Egyptian Pharaoh and his wife (2nd millennium BC)

Egyptian Pharaohs were respected as gods, they were lords of life and death.

Viking chieftain (10th century)

Viking leaders were elected from tribe members by the right of blood or an act of bravery.

Added to your cart.