Xà phòng

Xà phòng

Các phân tử axit béo bao gồm đầu cực và đuôi không cực, do đó chúng thích hợp để loại bỏ các vết dầu mỡ.

Hoá học

Từ khoá

xà bông tắm, rửa, hygiene, làm xà phòng, micelle, lớp đơn phân tử, chất hoạt động bề mặt, axit béo, axit cacboxylic, phần hòa tan trong nước, ưa nước, kỵ nước, không thấm nước, tan trong chất béo, vết mỡ, mập, tạo bọt, hiệu quả làm sạch, cực, không cực, thích tan biến như, lưỡng tính, chất tẩy rửa, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Phần nào của phân tử là không phân cực?
 • Phần nào của phân tử là phần kị nước?
 • Phần nào của phân tử là phần phân cực?
 • Phần nào của phân tử là phần ưa nước?
 • Phần nào của phân tử là phần kị nước?
 • Phần nào của phân tử là phần hòa tan trong nước?
 • Phần nào của phân tử là hòa tan được trong mỡ?
 • Phần nào của phân tử được bao quanh bởi các phân tử nước?
 • Phần nào của phân tử gắn với glycerine trong phân tử chất béo?
 • Phần nào của phân tử là anion?
 • Phần nào của phân tử KHÔNG chứa bất kỳ nhóm cacbonila nào?
 • Phần nào của phân tử chứa liên kết đôi?
 • Phần nào của phân tử chứa một liên kết không bão hòa?
 • Phần nào của phân tử gắn vào iôn dương trong xà phòng rắn?
 • Phần nào của phân tử KHÔNG chứa bất kỳ nhóm cacbonila nào?

Các cảnh

Các mục liên quan

Axit oleic (cis-octadec-9-enoic acid) (C₁₇H₃₃COOH)

Một axit monocarboxylic không bão hòa. Các phân tử chứa liên kết đôi theo hướng cis

Axit stearic (octadecanoic acid) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Bài tập phân tử II (Tính phân cực)

Bài tập về tính phân cực của phân tử

Các tuyến kết nối với tá tràng

Tuyến tụy và gan tiết các dịch tiêu hóa vào tá tràng.

Nó hoạt động như thế nào? - Máy giặt

Hoạt họa này thể hiện cách một chiếc máy giặt hoạt động.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Phân tử dầu

Chất béo trung tính chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Added to your cart.