Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Vòng tuần hoàn nước (cơ bản)

Nước trên Trái Đất liên tục thay đổi trạng thái. Vòng tuần hoàn nước gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan và đóng băng.

Địa lý

Từ khoá

chu kỳ, vòng tuần hoàn nước, nước, thay đổi trạng thái, bay hơi, kết tủa, tan chảy, đóng băng, sự hình thành mây, bức xạ năng lượng mặt trời, dòng chảy, mưa, tuyết, đám mây, thủy quyển, nước ngầm, nước bề mặt, con sông, suối, biển, đại dương, địa hình, dãy núi, năng lượng mặt trời, độ ẩm, ánh sáng mặt trời, khí hậu, khí quyển, hơi nước, gió, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Ô nhiễm nước

Các nguồn gây ô nhiễm nước chính là các vùng công nghiệp, nông nghiệp, và đô thị.

Hệ thống cấp nước

Hệ thống cấp nước cung cấp nước sạch và an toàn cho người dùng.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

Ô nhiễm không khí

Hình ảnh này thể hiện những nguồn gây ô nhiễm không khí chính: các khu nông nghiệp, công nghiệp, và khu dân cư.

Bơm nạp và bơm tác động trực tiếp

Bơm tác động trực tiếp và bơm nạp là các loại bơm nước đơn giản nhất.

Các tầng đại dương

Tính chất vật lý, cũng như hệ thực vật và động vật của đại dương thay đổi theo độ sâu.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Nhà máy điện dùng sức gió

Các nhà máy điện gió chuyển đổi động năng của gió thành điện năng.

Sông ngòi và địa hình

Sông ngòi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bề mặt Trái Đất: chúng làm xói mòn, vận chuyển cũng như lắng đọng trầm tích.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được cố định bởi vi khuẩn và được sinh vật dùng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Chu trình phốt pho

Chu trình phốt pho mô tả sự vận động của phốt pho qua thạch quyển, thủy quyển và sinh quyển.

Added to your cart.