Vòng đời của thực vật

Vòng đời của thực vật

Sự phát triển của rêu, dương xỉ, thực vật hạt trần và thực vật hạt kín có đặc trưng là sự xen kẽ các thế hệ.

Sinh học

Từ khoá

vòng đời, rêu, thực vật hạt trần, thực vật hạt kín, dương xỉ, hợp tử, thế hệ bào tử, thế hệ giao tử, sinh sản, cốt lõi, hình nón, đơn bội, bào tử, trứng, tinh trùng, ống phấn, phôi châu, lưỡng bội, Tế bào thực vật, tế bào thế hệ, thực vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Apple tree

The apple is one of the most popular fruits around the world.

Hoa của cây hạt kín

Hoạt họa này mô tả các loại hoa khác nhau của cây hạt kín.

Pollen

Pollen serves to fertilise the egg of plants. Pollen grains come in a variety of shapes and sizes, characteristic of the species.

Thông Scotland

Một trong những loài cây phổ biến nhất của họ cây Thông, là loài bản địa ở Lục địa Á-Âu.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Added to your cart.