Timeline spiral

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Lịch sử

Từ khoá

xoắn ốc dòng thời gian, lịch sử, lịch sử của Trái đất, thời đại, sự kiện, thời gian, giai đoạn, quá khứ

Các mục liên quan

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, 'móng vuốt khủng khiếp', là một loài khủng long chạy nhanh ăn thịt.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Historical topography (battles, Hungarian history)

Place the sites of notable battles in Hungarian history on a blank map.

Historical topography (battles, universal history)

Place the sites of notable battles in history on a blank map.

Historical topography (locations, Carpathian basin)

Find notable locations of the Carpathian Basin on a map.

Historical topography (notable personalities, Hungarian history)

Find places related to notable personalities or events of Hungarian history on the map.

Historical topography (notable personalities, universal history)

Find present-day countries related to notable historical personalities.

Historical topography (places)

Find notable historical places on a blank map.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Mạng lưới hầm hào (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh tĩnh là một trong những đặc điểm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Noah’s ark

According to the Bible Noah was ordered by God to build a large vessel to save his family and the animals from the flood

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Múi giờ

Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. Giờ chuẩn là giờ được sử dụng trong các múi giờ đó.

What is the time?

A game to practise the use of analogue and digital clocks.

Added to your cart.