Thủy triều

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Địa lý

Từ khoá

thủy triều, thủy triều xuống, triều cường, nghiêm trọng, Mặt Trăng, trọng lực, Mặt Trời, biển, thủy triều cao, thủy triều thấp, sóng thần, buổi tối, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Nhà máy điện thủy triều

Các nhà máy điện thủy triều sử dụng sự biến động hàng ngày của mực nước để sản xuất điện.

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

Apollo 15 mission (Lunar Rover)

The animation shows the two-seater Lunar Rover used in the Apollo 15 mission

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Các loại sóng

Các loại sóng có vai trò cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Các tầng đại dương

Tính chất vật lý, cũng như hệ thực vật và động vật của đại dương thay đổi theo độ sâu.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

Hiện tượng El Niño

Một mô hình khí hậu định kỳ xảy ra trên khắp khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới cứ năm năm một lần.

Mặt Trăng

Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

Moon landing: 20 July 1969

Neil Armstrong, one of the crew members of Apollo 11 was the first man to set foot on the Moon.

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

What is the time?

A game to practise the use of analogue and digital clocks.

Nguyệt Thực

Nguyệt thực diễn ra khi Mặt Trăng đi vào hình chóp bóng của Trái Đất.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Added to your cart.