Thông Scotland

Thông Scotland

Một trong những loài cây phổ biến nhất của họ cây Thông, là loài bản địa ở Lục địa Á-Âu.

Sinh học

Từ khoá

cây thông Scots, cây thông, rừng lá kim, thực vật hạt trần, cây kim, thường xanh, hình nón, Pinales, nhựa, rừng, cá chép, lâu năm, gỗ, tự nhiên, Á-Âu, cái cây, thực vật, lá, sinh học

Các mục liên quan

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Các tầng rừng

Các tầng rừng của những loại rừng khác nhau có thể khác nhau.

Giant sequoia

Giant sequoias are the world's largest living organisms by mass.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Các loại đất (phẫu diện đất)

Bài học này mô tả các loại đất khác nhau.

English oak

This animation shows how trees change throughout the seasons, demonstrated by the example of English oaks.

Hệ thực vật và động vật kỷ Permi

Hình ảnh 3D này mô tả hệ thực vật và động vật của thời kỳ cuối cùng của kỷ Đại Cổ Sinh.

Hình thái giải phẫu học lá cây

Hoạt hình này mô tả các loại lá chính và sự khác biệt giữa lá của cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Vòng đời của thực vật

Sự phát triển của rêu, dương xỉ, thực vật hạt trần và thực vật hạt kín có đặc trưng là sự xen kẽ các thế hệ.

Apple tree

The apple is one of the most popular fruits around the world.

Nấm

Nấm là quả thể nhiều cùi của một loại nấm, được tạo ra từ sợi nấm.

Added to your cart.