The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Địa lý

Từ khoá

hệ thống đập, Hà Lan, màng trinh, biển, Lũ lụt, Thủy triều do bão gây ra, độ cao, Zuiderzee, mạnh hơn, Flevoland, Rajna, Maas, Scheldt, cống, hệ thống khóa, vùng thấp, triều cường, thủy triều, bờ biển, Biển Bắc, nước biển, thiết bị nâng nước, đê, nông nghiệp, cửa sông, Đang chuyển hàng, Rotterdam, Amsterdam, địa lý tự nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Administrative divisions of the Netherlands

This animation presents the provinces and provincial capitals of the Netherlands.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea since the Middle Ages.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Container ships

Commercial maritime routes of container ships form a global network.

Nhà Rietveld Schröder (Utrecht, 1924)

Nhà Rietveld Schröder tại thị trấn Utrecht của Hà Lan có thể được coi là tiền thân của những ngôi nhà hiện đại.

Sông ngòi và địa hình

Sông ngòi đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bề mặt Trái Đất: chúng làm xói mòn, vận chuyển cũng như lắng đọng trầm tích.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Operation of river locks

River locks make rivers with great level differences safe for boating.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Added to your cart.