Sự đổi mùa (trung cấp)

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Địa lý

Từ khoá

thay đổi mùa, mùa, các mùa, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, phân, đông chí, hạ chí, chí, Trục nghiêng, Góc nghiêng, trục quay, hệ thống tuần hoàn, đỉnh cao, Trái đất, Mặt Trời, ánh sáng mặt trời, năm, lịch, Chí tuyến Bắc, Vùng nhiệt đới của Ma Kết, tháng, vòng xoay, Đường xích đạo, vòng tròn cực, Thiên nhiên, thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Shadows

Change of light conditions in different seasons. Measuring height using shadows.

Đường đi của Mặt Trời trên các vĩ tuyến chính

Chuyển động biểu kiến của Mặt trời được tạo ra bởi sự quay quanh trục của Trái Đất.

Apple tree

The apple is one of the most popular fruits around the world.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

English oak

This animation shows how trees change throughout the seasons, demonstrated by the example of English oaks.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Múi giờ

Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. Giờ chuẩn là giờ được sử dụng trong các múi giờ đó.

What is the time?

A game to practise the use of analogue and digital clocks.

Các tầng rừng

Các tầng rừng của những loại rừng khác nhau có thể khác nhau.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Sự hình thành của Trái Đất và Mặt trăng

Hoạt ảnh mô tả quá trình hình thành nên Trái Đất và Mặt trăng.

Added to your cart.