Shale gas

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Địa lý

Từ khoá

khí đá phiến, sự hình thành khí đá phiến, hydrocarbon, phát triển năng lượng, đá phiến sét, giàn khoan dầu, năng lượng, thủy lực bẻ gãy, thủng, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Offshore natural gas extraction, Norway

The Troll A is an offshore natural gas platform, the largest offshore platform ever built: it rises about 170 metres above water level, weighs 656,000...

Sự vận hành của những giếng dầu

Tự động hoá việc bơm hút dầu thô lên mặt đất.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Nhà máy lọc dầu

Các sản phẩm lọc dầu gồm có dầu diesel, xăng và dầu nhờn.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Nhà máy nhiệt điện (chạy bằng hydro cacbon)

Nhà máy nhiệt điện chuyển đổi năng lượng được giải phóng khi đốt nguyên liệu hóa thạch, hoặc tái tạo, thành điện.

Added to your cart.